> Regulamin
Dodaj ogłoszenie

Regulamin

 

 

 Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Ogłaszam24.pl

 

 

 

Właścicielem i Administratorem serwisu jest mw GRUPA, NIP 9291657688, REGON 971294805. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z poniższym Regulaminem.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący  ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
 2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m. in.:
  1. rodzaje i zakres usług Serwisu,
  2. warunki korzystania przez osoby prywatne oraz firmy z Serwisu,
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
  4. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
  5. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,
  6. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług z Serwisem,
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter informacyjny.

 

§ 2

DEFINICJE

 

 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Administrator – mw GRUPA – usługodawca kierujący Serwisem i nadzorujący jego działanie.

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem internetu.

Cennik – opłaty za umieszczanie ogłoszeń promowanych, wizytówek firm, promocji – kuponów rabatowych oraz reklam w Serwisie. Cennik jest dostępny w dolnej zakładce na stronach Serwisu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), a także tworzenia statystyk dla naszych partnerów i reklamodawców. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź dezinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Konto – prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora, dostępne po zarejestrowaniu się (podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika. Każdy Użytkownik zarejestrowany ma prawo do modyfikowania swoich danych oraz innych elementów związanych z rejestracją.

Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze(linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Katalog firm – baza firm umieszczonych w Serwisie.

Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi w serwisie Ogłaszam24.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Ogłoszenie promowane – odpłatna forma umieszczenia ogłoszenia w Serwisie w sposób przewidziany w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem

Ogłoszenie Premium Plus – rodzaj ogłoszenia promowanego

Ogłoszenie Premium – rodzaj ogłoszenia promowanego

Ogłoszenie wyróżnione – rodzaj ogłoszenia promowanego

Pakiety promocyjne – pakiety ogłoszeń Premium Plus w promocyjnych cenach dla Użytkownika PRO

Podbicie ogłoszenia – umieszczenie ogłoszenia Premium Plus na liście przypisanej kategorii tym wyżej, im wyżej ono jest punktowane dzięki zakupionym punktom

Punkty – 3 lub 6 punktów zakupionych w celu podbicia ogłoszenia na liście.

Promocje – kupony rabatowe na produkty lub usługi zamieszczane przez firmy posiadające wpis Premium Plus w katalogu firm w Serwisie.

Rejestracja – procedura zakładania konta w Serwisie.

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.oglaszam24.pl.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Użytkownik – usługobiorca występujący jako Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany (zarówno osoba prywatna jak i firma) korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.

Użytkownik PRO – zarejestrowany Użytkownik, który może korzystać ze specjalnych cen na promocję ogłoszeń Premium Plus w Serwisie, wnoszący jednorazową opłatę za rejestrację konta zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Wpis zwykły – BEZPŁATNE umieszczenie podstawowych danych firmy w katalogu firm w Serwisie.

Wpis Premium  – odpłatna wizytówka i  promocja firmy na stronach katalogu firm w Serwisie.

Zasoby serwisu – materiały udostępniane w Serwisie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

REJESTRACJA W SERWISIE, ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 

 1. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 k.c., która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, poza wyjątkiem jakim jest rejestracja Użytkownika PRO,
 4. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem .
 5. Każda osoba przystępująca do korzystania z Serwisu, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Procedura rejestracji i aktywacji konta przebiega stopniowo za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Każda osoba  w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu., pod którym osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła i jego potwierdzenia oraz zaakceptować Regulamin.
 8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem:
  1. zapoznałem się i w pełni akceptuję postanowienia Regulaminu Serwisu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2. przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
  3. spełniam zawarte w Regulaminie warunki stania się Użytkownikiem Serwisu,
  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez ich zgody,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wszelkie dane i informacje umieszczam w Serwisie dobrowolnie,
  7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu,
  8. podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne,
  9. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych, w tym reklam oraz nowości Serwisu i jego kontrahentów na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane,
 9. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:
  1. w przypadku Użytkowników zarejestrowanych po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;
  2. w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych – po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z Serwisu.
 10. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
 11. W terminie 7 dni od zawarcia umowy , o którym mowa w § 3 ust.8 lit. a oraz lit b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej i przesłaniu za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronach Serwisu.
 12. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy na czas określony możliwe jest z miesięcznym wypowiedzeniem drogą elektroniczną.

 

§ 4

DZIAŁANIE SERWISU

 

 

Serwis Ogłaszam24.pl składa się z trzech części: Ogłoszeń, Katalogu firm oraz Promocji – kuponów rabatowych .

 

Zasady zamieszczania ogłoszeń:

 1. Zarówno Użytkownik zarejestrowany(w tym Użytkownik Pro) jak i niezarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. 

  Użytkownik zarejestrowany ma możliwość:

  - umieszczenia 7 zdjęć w ogłoszeniu,

  - edytowania ogłoszeń,

  - zarządzania ogłoszeniami,

  - korzystania ze schowka,

  - jednorazowej akceptacji Regulaminu,

  - natychmiastowego dodania ogłoszenia.

  Użytkownik niezarejestrowany:

  - może dodać maksymalnie 3 zdjęcia do ogłoszenia,

  - nie może edytować ogłoszeń,

  - nie może zarządzać ogłoszeniami,

  - przy każdym dodawaniu ogłoszenia jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu,

  - oczekuje na akceptację ogłoszenia przez Administratora do 12 godz. w dni robocze oraz do 24 godz. w soboty, niedziele i święta. 

  Użytkownik PRO :

  - otrzymuje specjalne ceny na pakiety ogłoszeń Premium Plus,

  - ma możliwość dodania 10 zdjęć do ogłoszenia,

  - może edytować ogłoszenia i zarządzać nimi,

  - może korzystać ze schowka,

  - jednorazowo akceptuje Regulamin,

  - jego ogłoszenia są dodawane natychmiastowo.

 2. Zamieszczenie standardowego ogłoszenia w Serwisie  jest bezpłatne.
 3. Czas emisji ogłoszeń standardowych wynosi: 8,14,30,60,90 dni do wyboru.
 4. Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści lub zamieszczania ogłoszeń podobnych, które dotyczą tych samych przedmiotów.
 5. Zabrania się umieszczania ogłoszeń w niewłaściwej kategorii.
 6. Zabrania się umieszcznia w treści ogłoszeń linków przekierowujących do innych stron www.
 7. Dodawane do ogłoszeń zdjęcia powinny być dobrej jakości. Zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych innych serwisów i adresów www.
 8. Użytkownik chcąc wypromować ogłoszenie może skorzystać z następujących odpłatnych form promowania ogłoszeń:
  1. Ogłoszenie Premium Plus – ogłoszenie wyświetlane w pasku ogłoszeń promowanych na stronie głównej Serwisu oraz podstronach działu ogłoszeń według rotacyjnych cykli, dodatkowo wyróżnione czerwoną ramką na liście przypisanej kategorii, wyświetlane na liście zawsze wyżej od pozostałych ogłoszeń
  2. Ogłoszenie Premium – ogłoszenie wyróżnione czerwoną ramką na liście przypisanej kategorii, wyświetlane zawsze wyżej od standardowych ogłoszeń,
  3. Ogłoszenie Wyróżnione – ogłoszenie wyświetlane na szarym tle, wyróżniając się na tle zwykłych ogłoszeń na liście wyników w danej kategorii.

Promocja ogłoszenia trwa 30 dni od chwili wykupienia.

 

Zasady umieszczania wpisów w katalogu firm:

 1. Wpisu do katalogu firm może dokonać Użytkownik zarejestrowany i niezarejestrowany.
 2. Użytkownik może dodać  dowolną ilość wpisów do katalogu, jeśli dotyczą one różnych firm. Jedna firma może posiadać tylko jeden wpis w wybranej branży lub branżach.
 3. Rodzaje wpisów:
  1. Wpis zwykły – bezpłatne umieszczenie danych kontaktowych firmy wraz z opisem działalności nie przekraczającym 200 znaków w dziale katalogu firm w jednej wybranej branży;
  2. Wpis Premium – odpłatne, zgodne z Cennikiem umieszczenie przez Użytkownika w dziale katalogu firm w trzech dowolnie wybranych branżach, pełnych danych firmy wraz z linkiem do strony www, opisem szczegółowym działalności i oferty firmy, dodaniem zdjęć do galerii, oznaczeniem dojazdu do firmy. Użytkownik dodając wpis Premium, zyskuje promocję firmy na stronach katalogu firm w pasku firm promowanych(przez okres roku abonamentowego) oraz możliwość bezpłatnego  zamieszczenia promocji –kuponów rabatowych na usługi lub produkty firmy. Ponadto ogłoszenia oraz kupony, które firma z wpisem Premium zmieści w Serwisie, będą posiadały link do wizytówki tejże firmy w katalogu. Wpis Premium jest aktywny przez pełny rok kalendarzowy liczony od daty wniesienia opłaty za umieszczenie wpisu. Po tym okresie  wpis Premium wymaga przedłużenia. W przypadku nieopłacenia abonamentu na kolejny rok, wpis Premium zmienia się we wpis zwykły. Użytkownik ma możliwość modyfikacji wpisu Premium we własnym zakresie.
 4. Wpisy mogą być usuwane tylko przez Administratora na prośbę Użytkownika. 

 

 

Zasady zamieszczania promocji – kuponów rabatowych:

 1. Promocje – kupony rabatowe mogą być dodane tylko przez firmy posiadające wpis Premium w katalogu firm. Wpis upoważnia do dodania 3 różnych promocji w miesiącu w nieograniczonej liczbie dla klientów (dodając promocję - kupon, ustalasz dowolnie ilu klientów może go pobrać).
 2. Zamieszczanie kuponów w Serwisie jest bezpłatne. Czas emisji kuponów w Serwisie wynosi do wyboru: 7, 14, 30 dni.
 3. Kupon rabatowy po pobraniu przez Użytkownika Serwisu, jest przesyłany na podany adres e-mail w PDF i może być wykorzystany przy zakupie produktu lub usługi firmy, która go umieściła.
 4. Firma zamieszczająca kupon w Serwisie, zobowiązuje się do umożliwienia realizacji kuponu Użytkownikowi pobierającemu kupon na zasadach zawartych w opisie kuponu.

 

§ 5

REKLAMA

 

 

 1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów w formie banerów lub linków tekstowych od zewnętrznych niekonkurencyjnych serwisów internetowych.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczonych w Serwisie.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług reklamowanych na stronach Serwisu. Serwis nie kontroluje , ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców.
 4. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. Zabrania się dodawania reklam propagujących przemoc, nienawiść, pornografię oraz naruszających prawa osób trzecich.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do przerwania emisji reklamy bez możliwości zwrotu kosztów w przypadku zamieszczenia reklamy niezgodnej z niniejszym Regulaminem.
 6. Materiały reklamowe powinny spełniać założenia techniczne określone przy dodawaniu reklamy.

 

§ 6

PŁATNOŚCI W SERWISIE

 

 

 1. Za usługi płatne w Serwisie, Użytkownik dokonuje płatności z góry.
 2. Płatności dotyczące ogłoszeń, wpisów i promocji dokonywane są zgodnie z Cennikiem umieszczonym w dolnej zakładce na stronach Serwisu.
 3. Płatności za reklamy dokonywane są zgodnie z cenami reklam umieszczonymi w zakładce Reklama w Serwisie.
 4. Płatności w Serwisie obsługiwane są przez firmę Dotpay. Regulamin płatności znajduje się pod adresem: www.dotpay.pl. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności należy składać do firmy Dotpay.
 5. Formy płatności w Serwisie:
  1. płatność SMS – usługa dostępna w sieciach: T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i innych),
  2. płatność online.
 6. W przypadku usunięcia konta Użytkownika i/lub ogłoszenia, wpisu, promocji oraz reklamy z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 7 ust.11 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota nie będzie zwracana.
 7. Faktury Vat za usługi płatne wystawiane są tylko przy płatności online.

Aby otrzymać fakturę należy po dokonaniu płatności online, wypełnić formularz do faktury. Gotowa faktura zostanie przesłana na podany w formularzu adres e -mail i/lub będzie dostępna w zakładce Moje faktury na koncie Użytkownika.

Wysłanie lub umieszczenie do pobrania faktury w zakładce Moje faktury, jest równoznaczne z jej dostarczeniem. Faktura dostarczona drogą elektroniczną lub pobrana z Serwisu nie wymaga podpisu i pieczęci. Serwis nie wysyła faktur w formie papierowej.

 

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i odtwarzania materiałów znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach, wizytówkach firm i promocjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane do nawiązania kontaktu z daną osobą, firmą w celu przeprowadzenia transakcji.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, że iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów sprzecznych lub niewłaściwych, niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń, wpisów i promocji adresów i reklamy innych serwisów www.
 6. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 7. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu , które mają na celu ochronę interesów oraz interesów osób trzecich.
 8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane zachowaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabroniony lub wyrządzający komukolwiek szkodę lub krzywdę.
 9. Tylko użytkownik zarejestrowany może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.
 10. Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 11. Konto użytkownika, ogłoszenie, wpis w katalogu firm, promocja – kupon rabatowy, reklama mogą zostać usunięte z Serwisu przed Administratora, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. Usunięcie konta Użytkownika, ogłoszenia, wpisu w katalogu firm, promocji – kuponu rabatowego, reklamy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

 

§ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania materiałów i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego.
 2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności Administratora.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treści i ich prawdziwość, które przekazywane i publikowane są przez Użytkowników,
  2. za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za decyzje podjęte w oparciu o informacje w nim publikowane,
  3. za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia, wpisu i promocji nieprawdziwych lub niepełnych danych,
  4. za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń i promocji zamieszczonych w Serwisie, a także nie dojście do skutku tychże transakcji,
  5. za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego i/lub zasobów danych Użytkownika w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, za skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia, przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszelkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w Serwisie , które są konieczne przy wprowadzaniu zmian do Serwisu oraz podczas konserwacji Serwisu bez konieczności powiadomienia Użytkowników.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych usług w Serwisie.
 2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz baza informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone prze dostępem osób nieupoważnionych .
 4. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z dn. ) oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami).
 5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz o zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Informacje o Użytkownikach są wykorzystywane w Serwisie wyłącznie w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach lub możliwościach reklamowych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach, jakimkolwiek innym osobom/pomiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy O ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na tej podstawie.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy O ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu, jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
 11. Usuwając konto, Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega jednak sobie możliwość przetrzymywania danych takich, jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby policji i prokuratury.

 

§ 10

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej używanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 2. Dla korzystania z usług serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, Java Script oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

 

§ 11

REKLAMACJE

 

 

 1. Reklamacje składane przez Użytkowników powinny określać:
  1. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacje powinny być przesłane na adres elektroniczny Administratora Serwisu, podany w dolnej zakładce „ Kontakt” na stronach Serwisu w terminie do 7 dni od zaistniałej dysfunkcji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, w przypadku, gdy będzie ono dotyczyło dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych przez Administratora na łamach Serwisu.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej treści Regulaminu lub Cennika w Serwisie pod adresem www.oglaszam24.pl. Regulamin i Cennik są wiążące w tej wersji do dnia ich zmiany lub odwołania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub Cenniku w dowolnym czasie bez podania przyczyny zmiany.
 5. O każdej zmianie w Regulaminie lub Cenniku Administrator poinformuje Użytkowników w formie komunikatu w zakładce Aktualności na stronie Serwisu lub przesyłając wiadomość na podany podczas rejestracji e-mail Użytkownika
 6. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do jego akceptacji. Jeśli Użytkownik nie akceptuje nowego Regulaminu, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną.

 

 

 

Reklama